Lokala regler


GENERELLA LOKALA REGLER
 
Följande markeringar gäller på banan:
 
Vit - Out of Bounds (Regel 27)
Gul – Vattenhinder (Regel 26)
Röd – Sidovattenhinder (Regel 26)
Röd-vit – Sidovattenhinder med droppruta (Lokal regel)
Blå - Mark Under Arbete - MUA (Regel 25)
Blå-vit - Mark Under Arbete varifrån spel är förbjudet (RfG Bil 1 Del B-2a)
Markering (vilken färg som helst) med grön topp - Miljökänsligt område - MKO (RfG Bil 1 Del B-2b)
Orange - Oflyttbart hindrande föremål 24-2
 
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig
 
LOKALA REGLER
 
Hål 11
Vattenhinder, boll spelad provisoriskt under Regel 26-1

Om det är tveksamt om en boll är i eller förlorad i vattenhindret på hål 11 får spelaren spela en andra boll provisoriskt enligt något av de valmöjligheter i Regel 26-1 som är tillämpliga.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret skall spelaren fortsätta med denna boll.
Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret skall spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande skall spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.
 
Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel: Två slag.
 
Hål 14
Området mellan vägen och Fyrträdgården (bakom 14:e green) tillhör vägen. Regel 24-2 är tillämplig.
 
Oflyttbara hindrande föremål nära green
Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt Regel 24-2.
Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och inte i ett hinder och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen.
Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts.
Lättnad enligt denna lokala regel kan också tas om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubblängder från green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.
 
 
Avståndsplattor 
Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2
 
 
Avståndsmätare tillåten
Spelaren får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.