Medlemsavgifter


Medlemsavgifter   2016 2017
Senior över 36 7 600 8 000
Senior 26 - 35 6 000 6 300
Senior yngre 22 - 25 4 600 4 800
Junior 1 3 100   3 300
Junior 2 och flera i familjen 2 400   2 500
Provjunior 3 100 3 300
Vardagssenior 4 600 4 800
Lågsäsongsmedlem 5 000 5 200
Vilande 3 200 3 300
Passiv   900 1 000
Overseas 1-årsmedlemsskap 3 400 3 600
Livstidsmedlemsskap 40 x senioravgiften 40 x senioravgiften
Inträdesavgift 4 x årsavgiften 4 x årsavgiften