Styrelsen


 
   
Peter Marcusson. Ordförande
Vald för 2016
Bankommittén, Ordf. Niklas Lindgren
Vald för 2016-
   
Anna-Karin Hedenskog. Sekreterare
Vald för 2015-2016
Åsa Söderberg. Skattmästare
vald för 2015-2016
   
Lars Wahlström. suppleant,
vald för 2015-2016
Krister Kjellström Ordf. Tävlingskommittén
Vald för 2016-2017
   
Niklas Lindgren Ordf. Spelkommittén,
Vald för 2015-2016
Anders Larsson Ordf. Fastighetskommittén
Vald för 2016-2017
   
Mikael Moritz Ordf. Elitkommittén,
Vald för 2016
Charlotte Becker. Suppleant
Vald för 2016-17