Valberedning


Valberedningen skall bestå av sex personer, tre kvinnor och tre män, varav en kvinna och en man väljs vid årsmötet varje år.
 
Valberedningen har för närvarande följande sammansättning:
 
Ann Stern (Vald t.o.m. årsmötet 2019)
Anette Roth (Vald t.o.m. årsmötet 2018)
Lena Hillstedt (Vald t.o.m. årsmötet 2017)
Tomas Roos (Vald t.o.m. årsmötet 2019)
Hans Appelgren (Vald t.o.m. årsmötet 2017)
Peter Chamberlain (Vald t.o.m. årsmötet 2018)